Disclaimer

Copyright © 2017 Jila-Company

Disclaimer

 

Jila-Company(Kamer van Koophandel: 68508328), hierna te noemen Jila-Company, verleent u hierbij toegang tot www.jila-company.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

 

Jila-Company behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Jila-Company spant zich in om de inhoud van www.Jila-Company.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.Jila-Company.nl aangeboden items worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jila-Company.

 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over items op www.Jila-Company.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Jila-Company.

Voor op www.Jila-Company.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jila-Company nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jila-Company.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze items is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jila-Company, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke items anders aangegeven is.

 

OVERIG

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR

Phone: (800) 0123 - 456 - 7890

DELIVERY WORLDWIDE

 

Nsprntur the ratione esciun psuerm werpais volupas nulla.