Alles over Cooz&Bear

Copyright © 2017 Jila-Company

 

Het verhaal van Cooz&Bear

 

 

Cooz&Bear zijn niet zomaar knuffels, zij zijn heel bijzonder want zij vormen het goede doelenproject Cooz&Bear.

 

Graag wil ik het verhaal toelichten hoe Cooz&Bear is ontstaan.

 

Tijdens mijn reizen heb ik veel mooie maar ook droevige dingen gezien. Wat me vooral is bijgebleven en wat mij een machteloos gevoel gaf, is het zien van kinderen die in soms zeer slechte of uitzichtloze omstandigheden verkeerden. Maar ook kinderen die (ernstig) ziek of getraumatiseerd waren en soms verder moesten zonder ouders, broers of zusjes. Voor deze kinderen wilde ik me in te gaan zetten door het beschikbaar stellen van een knuffel.

 

Halverwege 2017 heb ik mijn plannen op papier gezet en heb ik de Cliniclowns benaderd.

Ik wilde niet alleen in het buitenland wat betekenen voor de kinderen want ook in Nederland zijn er kinderen (en ouderen) die een waardevol geluksmoment en een lach op hun gezicht verdienen.

En wie kunnen dat beter dat de Clowns van Stichting CliniClowns.

Inmiddels is alles in volle gang gezet en start ik 1 mei 2018 met het project Cooz&Bear in samenwerking met Stichting Cliniclowns.

 

Wie zijn Cooz&Bear?

Cooz&Bear zijn knuffelberen en kosten € 19,95.

Cooz&Bear zijn superzacht, heel knuffelbaar en zijn groot genoeg om niet snel kwijt te raken en verkrijgbaar in drie kleuren. Ze zijn gemaakt onder goede arbeidsomstandigheden (Fair Trade) en allemaal handgemaakt waardoor iedere knuffel uniek is en zijn eigen uitstraling heeft. Ze voldoen aan de strenge EN-normen en CE marking en zijn hierdoor geschikt voor kinderen vanaf 0 jaar.

 

Waarom een knuffel?

Een knuffel kan een kind tot steun zijn bij het ontdekken van de wereld en helpen om angsten te overwinnen, een knuffel staat symbool voor het feit dat een kind zich ook kan hechten aan anderen. Een knuffel helpt geruster te gaan slapen. De vertrouwde geur heeft een rustgevend effect op kinderen en hij is er altijd! Wat is er dan mooier om een kindje een knuffel te kunnen geven?

 

Hoe werkt het project Cooz&Bear?

Voor elke Cooz die wordt verkocht, wordt er € 4,50 gedoneerd aan Stichting CliniClowns.

Van de overige opbrengsten worden dezelfde knuffels gekocht die door of namens mij worden geschonken aan kinderen in minder goede omstandigheden. Dit kan zijn een kinder- en adoptiehuizen in het buitenland, kinderen die op straat leven.

 

Hoe kan ik als organistatie of bedrijf deelnemen?

Organisaties kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan het project Cooz&Bear door het sturen van een email. Daarna nemen wij contact met u op zodat we in samenspraak met u tot een aantrekkelijk voorstel kunnen komen.

 

Ik vind het geweldig om op deze manier dit project op te zetten en ik hoop dat u net zo enthousiast bent als ik.

 

 

 

 

The story of Cooz & Bear

 

A bear for you • a bear for me • make Cooz & Bear make children happy!

 

 

Cooz is not just a bear, Cooz is very special because he is part of a charity project Cooz & Bear.

 

I would like to explain how Cooz was born.

 

During my travels I have seen many beautiful but also sad things. What has stuck with me and gave me a powerless feeling, is seeing children who live in sometimes very poor or desperate circumstances. But also children who were(seriously) ill or traumatized and sometimes futher without parents, brothers or sisters. For these children, I would like to make me strong by donating a teddy bear Cooz & Bear.

 

Who are Cooz & Bear?

Cooz&Bear are teddy bears.

They are very soft, very cuddly and are big enough to not loose it quickly and it comes in three colors. They are made under good working conditions (Fair Trade) and are all handmade so each bear is unique and has its own look. They comply with the strict EN-1,2,3 standards and CE marking and are therefore suitable for children from 0 years.

 

Why a teddy bear?

A teddy bear can help a child to discover the world and help to overcome fears, a teddy bear is a symbol of the fact that a child also can attach to others. A teddy bear helps to go to sleep more soundly. The familiar scent again has a soothing effect on children and he is always there! What's more beautiful to be able to give a child a teddy bear?

 

 

How does the project Cooz & Bear work?

For each Cooz which is sold, I donate € 4,50 to Stichting CliniClows and donate similar bears to a charity project, such as child and adoption homes abroad.

 

I think it's great to have set up this project this way and I hope you are as excited as I am.

 

 

8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR

Phone: (800) 0123 - 456 - 7890

DELIVERY WORLDWIDE

 

Nsprntur the ratione esciun psuerm werpais volupas nulla.