Jila-Company

Copyright © 2017 Jila-Company   I use my passion to create a unique piece of art!

Jila staat voor Journey-Inspiration-Life-ArtMijn verhaal 


Tijdens mijn reizen door Europa, Nepal en India kwam ik in aanraking met fabrieken waar mooie producten werden gemaakt maar vaak onder zeer slechte arbeidsomstandigheden. Mensen (soms kinderen) werken hier  6-7 dagen voor een paar dollar per dag. Voor deze producten betalen wij ook nog eens vaak behoorlijke prijzen. Ik bedacht me dat ik niet zou kunnen genieten van mooie producten als ik wist dat ze onder deze omstandigheden zouden zijn gemaakt en zo is Jila ontstaan.


Inmiddels werk ik met een aantal fabriekjes waar onder goede arbeidsomstandigheden mooie producten worden gemaakt. Ik bezoek deze regelmatig en let hierbij op de arbeidsomstandigheden en eerlijke prijzen. Ook breng ik bedrijven in contact met deze fabriekjes om te stimuleren dat er meer "eerlijke" handel ontstaat.


Jila Company is dus niet zomaar een bedrijfje. Van elk item weet ik waar en hoe het is gemaakt en wie eraan heeft gewerkt. Ik betaal de mensen een faire prijs voor de gemaakte items en met een groot deel van de opbrengst ondersteun lokale initiatieven waar doorgaans nauwelijks of geen overheidsfinanciering voor beschikbaar is. Dit kan zijn door financiële ondersteuning, het beschikbaar stellen van producten om kunst en muziek te maken of het schenken van Cooz&Bear knuffels.


Op de website vind je foto’s van de projecten waar een deel van de opbrengst aan wordt besteed.


Samen maken we de wereld en het leven van veel mensen een klein beetje mooier.My StoryDuring my travels through Europe, Nepal and India, I came into contact with factories where beautiful products were made but often under very bad working conditions. People (sometimes children) work there 6-7 days for only a few dollars a day. For these products we often pay high prices. I figured I could not enjoy beautiful products knowing that they were made under these circumstances. That is the main reason I founded Jila Company.


Meanwhile I work with a number of factories where fine products are made under good working conditions. I visit these places regularly and pay attention to working conditions and fair prices. I also bring companies in contact with these factories to encourage more fair trade.


Jila Company is not just a company. From each item I know where and how it was made and who worked on it. People get fair prices for the items they made and part of the proceeds support local initiatives where generally hardly any or no government funding is available. This support can be through financial support, by giving products for art and music or the project of Cooz&Bear.


On my website you will find pictures of the projects where a portion of the proceeds are spent.


Together we make the world and the lives of many people a little bit more beautiful.


DELIVERY WORLDWIDE


Nsprntur the ratione esciun psuerm werpais volupas nulla.

8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR

Phone: (800) 0123 - 456 - 7890